1. ראשי
  2. /
  3. תהליך העבודה

התהליך

בארבעה שלבים:
בשלב הראשון בטיהור מקור הטבע הדלוח, מבצעת xoiler אנליזה לאיתור מקור המזהם, הסוקרת את ההיסטוריה הגיאוגרפית במקום.
בשלב השני לוקחת xoiler דגימה מהיסוד, ובדיקת מעבדה תמדוד את היקף המזהמים המצויים ביחס ליסוד.
עם קבלת התוצאות - השלב השלישי- מוקצה xoiler ייעודי בשלב זה מתמזג היסוד הנגוע עם xoiler עד לבידוד מוחלט של המזהמים המסוכנים.
בשלב האחרון דגימת קצה תאשר עמידה בתקן המשרד להגנת הסביבה.

1 . אנליזה היסטורית-גיאוגרפית: זיהוי מקור הזיהום

2 . מעבדה- דגימת היקף המזהמים ביסוד

3 . הקצאה והתמזגות- xoiler עם היסוד

4 . דגימת קצה ואישור עמידה בתקן המשרד להגנת הסביבה.

בניית אתרים - טואול